Menu Zavrieť

Ako odvzdušniť radiátor – vysokoteplotné vykurovanie

Vzduch v teplovodnom kúrení prináša problémy. Znižuje účinnosť vykurovania,  bráni prúdeniu vody a často spôsobuje hlučnosť systému. Odvzdušnením vykurovacieho systému odstránime tieto nedostatky a zvýšime účinnosť kúrenia.

Pomôcky na odvzdušnenie radiátora

 • plochý skrutkovač
 • napúšťacia hadica
 • imbusový kľúč
 • nádoba na zachytávanie vody (môže byť PET fľaša s vyrezaným otvorom)

Pri moderných vykurovacích systémoch sa automaticky počíta s inštaláciou odvzdušňovacích ventilov. Potom stačí ventil otvoriť a vypustiť vzduch s radiátoru. Odvzdušnenie sa nebojte, jednoduchým zásahom je možné výrazne zvýšiť výkon vykurovania.

Pri uzavretom vykurovacom systéme je najprv potrebné skontrolovať tlak systému (pri väčšine systémov cca 1,5 baru). Pri otvorenom systéme treba skontrolovať a doplniť kvapalinu do expanznej nádoby.

Voda vo vykurovacom okruhu je spravidla znečistená koróziou, pričom môže intenzívne zapáchať. Je potrebné pri každej manipulácii pracovať opatrne, aby sme neznečistili steny, koberce či podlahy.

Odvzdušniť radiátor

 1. Systém je vypnutý a vychladnutý (pri dopúšťaní studenej vody do horúceho systému by mohlo prísť k prasknutiu kovových častí).
 2. Dopustíme vodu do systému a skontrolujeme tlak.
 3. Začneme od spodného radiátoru a pokračujeme k vyššie postavenému (pri bytových domoch nezabudneme na stupačku).
 4. Vypustíme vzduch  – až pokiaľ netečie iba kvapalina.
 5. Nakoniec doplníme vodu do kúrenia. Sledujeme tlakomer na kotle, aby sme dosiahli správny tlak.

Odvzdušňovací ventil

Odvzdušňovací ventil

Automatický odvzdušňovací ventil

Automatický odvzdušňovací ventil odstraňuje vzduch z vykurovacej siete bez zásahu človeka.

Zariadenie je uzatvorená kovová baňka pripojená k vykurovaciemu systému. Vo vnútri zariadenia je umiestnený plavák z polymérneho materiálu, ktorý uzatvára ihlový ventil.

Uzatvorený stav ventilu – odlučovača vzduchu je, keď je telo naplnená chladiacou kvapalinou, plavák sa zdvihne do hornej polohy a ihlový ventil je zatvorený. Pri vykurovaní vstupuje vzduch zo systému do komory ventilu a vytláča vodu.

Automatický odvzdušňovací ventil

Plavák postupne klesá až otvorí ventil, ktorý vypustí vzduch zo systému. Po vypustení vzduchu sa komora ventilu zaplní kvapalinou a zdvihne plavák do svojej pôvodnej polohy. Ventil sa zatvorí a odlučovač vzduchu je pripravený na ďalšie odvzdušňovanie.

Odvzdušňovanie radiátora je dôležitým krokom pri údržbe vykurovacieho systému, ktorý zabezpečuje optimálny prevod tepla.

Odvzdušnenie radiátora vysokoteplotného vykurovania :

1. Príprava:

 • Uistite sa, že kúrenie je vypnuté.
 • Radiátor by nemal byť horúci.
 • Pripravte vedro, hadičku na vodu a hadičku na odvzdušňovanie.

2. Náradie:

 • Potrebujete odvzdušňovací kľúč. Tento špeciálny kľúč sa zvyčajne dodáva spolu s radiátorom alebo ho možno zakúpiť v predajni so sanitárnym materiálom.

3. Odvzdušnenie radiátora:

a. Pripravenie:

 • Vyberte odvzdušňovací kľúč a položte vedro pod ventil odvzdušnenia radiátora na najvyššom bode.

b. Otvorenie ventila:

 • Pomaly otvorte ventil na odvzdušnenie radiátora pomocou odvzdušňovacieho kľúča.

c. Odvzdušňovanie:

 • Po otvorení ventilu bude začínať unikať vzduch, kým sa z ventila nezačne vytekať voda. To môže byť sprevádzané charakteristickým zvukom pískania-fučania.
 • Udržujte vedro pod ventilom, aby ste zachytili vodu a zabránili zašpineniu podlahy a okolia.

4. Uzavretie ventilu:

 • Keď začne z ventila vytiekať čistá voda, zatvorte ventil odvzdušnenia pomocou odvzdušňovacieho kľúča.

5. Kontrola tlaku:

 • Skontrolujte tlak v systéme a doplňte ho, ak je to potrebné.

6. Kontrola ostatných radiátorov:

 • Opakujte tento proces pre každý radiátor vo vašom systéme vykurovania.

7. Kontrola únikov:

 • Skontrolujte, či nie sú žiadne úniky vody z ventila ani z iných častí radiátora.

8. Spustenie kúrenia:

 • Po dokončení odvzdušnenia všetkých radiátorov môžete spustiť kúrenie a skontrolovať, či všetko funguje správne.

Vykonávanie procesu odvzdušňovania, minimálne raz ročne, vám pomôže udržať váš vykurovací systém efektívny a zabrániť hromadeniu vzduchu v radiátoroch. Ak máte pochybnosti alebo problémy, lepšie je obrátiť sa na odborníka na vykurovacie systémy.

Prečo odvzdušňovať radiátor

Odvzdušnenie radiátorov je dôležitý krok pri údržbe vykurovacieho systému, pretože zabezpečuje optimálny prevod tepla a správne fungovanie celej vykurovacej sústavy.

Efektívne vykurovanie:
Odstránenie vzduchu z radiátora zabezpečí, že voda môže voľne cirkulovať v radiátore a že teplo sa môže rovnomerne šíriť do miestností. Ak je v radiátore vzduch, môže to znížiť účinnosť vykurovania a vytvárať chladnejšie miesta v miestnostiach.

Ochrana radiátorov:
Prítomnosť vzduchu v systéme môže spôsobiť koroziu vnútorných častí radiátorov. Odstránením vzduchu môžete predĺžiť životnosť vášho vykurovacieho systému.

Úspora energie:
Správne odvzdušnený systém zaisťuje efektívnejšie vykurovanie a zabraňuje prehrievaniu kotla, čím sa znižuje spotreba energie a náklady na vykurovanie.

Minimalizácia hluku:
Prítomnosť vzduchu v radiátore môže spôsobiť nepríjemné zvuky, ako je šuchotanie alebo cinkanie. Odstránením vzduchu z radiátora môžete minimalizovať tieto rušivé zvuky.

Prevencia únikov:
Vzduch v radiátore môže spôsobiť hromadenie vody v iných častiach vykurovacieho systému a viesť k únikom, čo môže poškodiť steny, podlahy alebo iné časti vášho domu.

Optimálny tlak v systéme:
Odvzdušnenie radiátorov znižuje množstvo vzduchu v systéme a umožňuje udržiavať optimálny tlak, čo je dôležité pre správne fungovanie vykurovacieho systému.

Zvýšená životnosť vykurovacieho systému:
Pravidelné odvzdušňovanie radiátorov prispieva k prevencii problémov a korozie v celom vykurovacom systéme, čo môže predĺžiť jeho životnosť.

Odvzdušnenie radiátorov by sa malo vykonávať pravidelne, minimálne raz ročne alebo v prípade potreby, ako napríklad ak sa počas prevádzky vykurovacieho systému objavia problémy s nedostatočným vykurovaním alebo nevyváženým vykurovaním. Týmto spôsobom si udržíte váš vykurovací systém v optimálnej kondícii a minimalizujete riziko potenciálnych problémov.