Menu Zavrieť

Ako odvzdušniť radiátor – vysokoteplotné vykurovanie

Vzduch v teplovodnom kúrení prináša problémy. Znižuje účinnosť vykurovania,  bráni prúdeniu vody a často spôsobuje hlučnosť systému. Odvzdušnením vykurovacieho systému odstránime tieto nedostatky a zvýšime účinnosť kúrenia.

Pomôcky:

  • plochý skrutkovač
  • napúšťacia hadica
  • imbusový kľúč
  • nádoba na zachytávanie vody (môže byť PET fľaša s vyrezaným otvorom)

Pri moderných vykurovacích systémoch sa automaticky počíta s inštaláciou odvzdušňovacích ventilov. Potom stačí ventil otvoriť a vypustiť vzduch s radiátoru. Odvzdušnenie sa nebojte, jednoduchým zásahom je možné výrazne zvýšiť výkon vykurovania.

Pri uzavretom vykurovacom systéme je najprv potrebné skontrolovať tlak systému (pri väčšine systémov cca 1,5 baru). Pri otvorenom systéme treba skontrolovať a doplniť kvapalinu do expanznej nádoby.

Voda vo vykurovacom okruhu je spravidla znečistená koróziou, pričom môže intenzívne zapáchať. Je potrebné pri každej manipulácii pracovať opatrne, aby sme neznečistili steny, koberce či podlahy.

  1. Systém je vypnutý a vychladnutý (pri dopúšťaní studenej vody do horúceho systému by mohlo prísť k prasknutiu kovových častí).
  2. Dopustíme vodu do systému a skontrolujeme tlak.
  3. Začneme od spodného radiátoru a pokračujeme k vyššie postavenému (pri bytových domoch nezabudneme na stupačku).
  4. Vypustíme vzduch  – až pokiaľ netečie iba kvapalina.
  5. Nakoniec doplníme vodu do kúrenia. Sledujeme tlakomer na kotle, aby sme dosiahli správny tlak.
Odvzdušňovací ventil

Automatický odvzdušňovací ventil

Automatický odvzdušňovací ventil odstraňuje vzduch z vykurovacej siete bez zásahu človeka.

Zariadenie je uzatvorená kovová baňka pripojená k vykurovaciemu systému. Vo vnútri zariadenia je umiestnený plavák z polymérneho materiálu, ktorý uzatvára ihlový ventil.

Uzatvorený stav ventilu – odlučovača vzduchu je, keď je telo naplnená chladiacou kvapalinou, plavák sa zdvihne do hornej polohy a ihlový ventil je zatvorený. Pri vykurovaní vstupuje vzduch zo systému do komory ventilu a vytláča vodu.

Automatický odvzdušňovací ventil

Plavák postupne klesá až otvorí ventil, ktorý vypustí vzduch zo systému. Po vypustení vzduchu sa komora ventilu zaplní kvapalinou a zdvihne plavák do svojej pôvodnej polohy. Ventil sa zatvorí a odlučovač vzduchu je pripravený na ďalšie odvzdušňovanie.