Menu Zavrieť

Doprava a spôsob platby

Osobný odber tovaru je možný v sídle firmy v pracovných dňoch od 08:00 – 15:30. V inom termíne na základe dohody prostredníctvom e-mailu: administrativa@geotherm.sk alebo telefonického dohovoru na čísle: + 421 33 551 1819.

Prepravné podmienky:
Tovar objednaný v internetovom obchode je možné vyzdvihnúť osobne (v sídle firmy), alebo tovar posielame kuriérskou službou na adresu zákazníka. Osobný odber je potrebné dohodnúť vopred.
Cena dopravy kuriérom v SR je rozdelená do 8 skupín, podľa hmotnosti objednávky:

Hmotnosť objednávky 0-3 kg – cena dopravy 7 € s DPH
Hmotnosť objednávky 3-7 kg – cena dopravy 10,50 € s DPH
Hmotnosť objednávky 7-13 kg – cena dopravy 12 € s DPH
Hmotnosť objednávky 13-26 kg – cena dopravy 14 € s DPH
Hmotnosť objednávky 26-30 kg – cena dopravy 26 € s DPH
Hmotnosť objednávky 30-60 kg – cena dopravy 42 € s DPH
Hmotnosť objednávky 60-90 kg – cena dopravy 57 € s DPH
Hmotnosť objednávky 90-120 kg – cena dopravy 77 € s DPH

Zásielky s hmotnosťou viac ako 120 kg  budú kalkulované individuálne (podľa váhy a vzdialenosti).
Zásielky mimo SLOVENSKEJ REPUBLIKY budú kalkulované individuálne (podľa váhy a vzdialenosti).

Zasielanie tovaru na dobierku
Cena dobierky 1€ s DPH bude pripočítaná k faktúre.

Úhrada tovaru osobne v sídle firmy
Tovar môžete uhradiť v hotovosti v sídle firmy. Osobný odber je potrebné dohodnúť vopred.

Úhrada tovaru kuriérovi
Tovar, dopravu a dobierku uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.
Pri zasielaní tovaru kuriérom je dôležité uviesť telefónne číslo /kuriér vás bude kontaktovať/.

Úhrada tovaru prevodom na náš účet
Po objednaní tovaru vám vystavíme predfaktúru. Po zaplatení si môžete tovar vyzdvihnúť alebo vám ho pošleme kuriérom.

Všetky technické informácie a ilustrácie sú založené na údajoch, ktoré boli k dispozícii v čase vydania a môžu sa meniť bez upozornenia. Kontaktujte prosím našich predajcov, aby ste získali aktuálne informácie.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Alternatívne riešenie sporov
Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky alebo s našimi službami, napíšte nám na info@teplonosnekvapaliny.sk Ak sme reklamáciu nevybavili alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona č. 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Pred tým, ako sa zákazník obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, musí využiť všetky zákonom dané možnosti, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní. Alternatívne riešenie sporov slúži ako ďalšia možnosť pred začatím súdneho sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur a vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z. za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH od navrhovateľa. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ochrana osobných údajov a IS obchodu
IS obchodu je za registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201407679. Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v „Poznámke k objednávke“ žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.teplonosnekvapaliny.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „Zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Formulár odstúpenia od zmluvy
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej alebo elektronickej podobe, prípadne odoslaním vyplneného formulára.