Menu Zavrieť

Ochrana osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

Spoločnosť GEOTHERM Slovakia s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie a zaväzuje sa chrániť dôvernosť Vašich osobných informácií. Usilujeme sa čo najzrozumiteľnejšie a najotvorenejšie informovať o našom konaní a jeho dôvodoch.

Spoločnosť GEOTHERM Slovakia s.r.o. zodpovedá za osobné údaje zhromaždené prostredníctvom lokalít geotherm.sk, teplonosnekvapaliny.sk a s nimi súvisiacimi webovými lokalitami, prostredníctvom svojich mobilných aplikácií a rôznych médií, ktoré používa (tlač, telefón a pod.).

Naše kontaktné údaje sú:
Spoločnosť GEOTHERM Slovakia s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, SR, vložka číslo:19360/T. Ružindolská 3180/16, 917 01 Trnava.

Nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: geotherm@geotherm.sk.

Váš názor na ochranu súkromia je pre nás dôležitý. Dajte nám vedieť, čo si myslíte! Ak máte pripomienky alebo otázky, pošlite nám ich e-mailom na adresu: geotherm@geotherm.sk.

Aké osobné informácie o Vás zhromažďujeme a prečo?

600Údaje získavame priamo od Vás, keď vyplníte formulár alebo sa zaregistrujete na našej webovej lokalite, telefonicky alebo mailom (Vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a fakturačnú adresu, Vaše telefónne číslo).

Informácie tiež môžeme získavať, keď nám voláte alebo s nami vediete korešpondenciu, keď dobrovoľne vyplníte zákaznícke prieskumy, poskytnete spätnú väzbu a zúčastníte sa súťaží.

Taktiež môžeme prostredníctvom súborov cookie získavať informácie o používaní webovej lokality (napríklad Vašu IP adresu, typ prehliadača a operačný systém, informácie o zobrazovaní stránok a spôsobe, akým používate našu webovú lokalitu (napr. o frekvencii a dĺžke návštev) a v prípade, ak Vás na našu lokalitu priviedlo prepojenie z inej lokality, aj URL adresa stránky s týmto prepojením.

Osobné údaje zhromažďujeme na tieto účely:

 • spracovanie a vybavenie Vašich objednávok,
 • správa Vášho konta,
 • zlepšenie celkovej štruktúry našej webovej lokality, jej vzhľadu a funkčnosti,
 • poskytovanie kvalitných služieb a ich neustále vylepšovanie,
 • a poskytovanie informácií o produktoch a službách, ktoré ste požadovali alebo o ktorých predpokladáme, že by pre Vás mohli byť užitočné.

Ako Vaše osobné údaje používame a ako dlho ich uchovávame?

Keď si objednáte niektorý z našich produktov, spracujeme Vaše osobné údaje na účely správy Vášho konta, vybavenia Vašej objednávky a splnenia našich zmluvných povinností voči Vám.

Ak k tomu dáte súhlas, použijeme Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo na to, aby sme Vás po dobu najviac 5 rokov informovali o tom, čo by Vás podľa nášho názoru mohlo zaujímať, napríklad o aktualizáciách a ponukách.

Ak nechcete, aby sme Vám takéto oznámenia posielali, môžete ich odoberanie zrušiť pri vypĺňaní formulára, kliknutím na prepojenie na zrušenie odberu v spodnej časti každého e-mailu, alebo ak o to požiadate naše stredisko služieb zákazníkom.

Vaše osobné informácie môžeme spracovať s cieľom dosiahnuť svoje legitímne obchodné záujmy, medzi ktoré patria niektoré alebo všetky nižšie uvedené záujmy:

 • keď nám takéto spracovanie umožní rozšíriť, zmeniť, prispôsobiť alebo inak zlepšiť naše služby/komunikáciu v prospech našich zákazníkov,
 • na odhalenie a zamedzenie podvodu,
 • na zvýšenie bezpečnosti našej siete a informačných systémov,
 • na lepšie pochopenie spôsobu, akým ľudia interagujú s našimi webovými lokalitami,
 • na zistenie účinnosti propagačných kampaní a reklám.

Pri každom spracovaní údajov na tieto účely dbáme na to, aby boli dodržané Vaše práva na ochranu osobných údajov. Proti takémuto spracovaniu máte právo namietať. Ak si želáte vzniesť námietku, môžete je zaslať na e-mail geotherm@geotherm.sk

Upozorňujeme, že vznesenie námietky nám môže znemožniť výkon vyššie uvedených činností vo Váš prospech. Vaše osobné údaje môžeme spracovať do 5 rokov od Vášho posledného kontaktu s našou spoločnosťou.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté. Zo zákona sme povinní uchovávať Vaše konto a údaje o transakciách po dobu 5 rokov od splnenia zmluvy.

Spoločnosť GEOTHERM Slovakia s.r.o. pôsobí vo viacerých krajinách sveta a môže Vaše osobné údaje sprístupniť svojim pridruženým spoločnostiam a spracovateľom v rámci Európskej únie aj mimo nej. Spoločnosť GEOTHERM Slovakia s.r.o. a spracovatelia údajov sa vždy snažia zabezpečiť, aby boli pre vyššie uvedené spôsoby spracovania dodržané príslušné normy pre ochranu osobných údajov.

Vaše osobné informácie tiež môžeme sprístupniť subjektu, ktorý prípadne našu spoločnosť kúpi, alebo na účely splnenia požiadaviek právnych predpisov, na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov či životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

Používanie súborov “cookie”

Súbory „cookie“ sú malé informačné súbory uložené prehliadačom na pevnom disku vášho počítača. Súbory „cookie“ neobsahujú žiadne identifikačné informácie. Väčšina webových prehliadačov automaticky povoľuje súbory „cookie“, ale v nastaveniach prehliadača ich zvyčajne môžete zakázať. Súbory „cookie“ vám umožňujú prehliadať produkty v internetovom obchode, ukladať položky do nákupného košíka a za niekoľko dní sa vrátiť a pokračovať tam, kde ste prestali, bez straty položiek z nákupného košíka. Súbory „cookie“ uľahčujú prevádzkovanie webovej stránky tým, že prostredníctvom analýzy pohybu nám umožňujú sledovať, čo je funkčné a čo nie. Berte prosím na vedomie, že povolenie súborov „cookie“ nám za žiadnych okolností neumožňuje prístup do vášho počítača ani k vašim osobným údajom.

Táto webová stránka má zvolené nastavenie „Povoliť všetky súbory cookie“, aby ste mohli využívať všetky funkcie stránky. Na webovej stránke GEOTHERM Slovakia s.r.o. sa používajú nasledovné súbory „cookie“.

Nevyhnutné súbory „cookie“ sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať na webovej stránke a využívať jej funkcie, ako je prístup do zabezpečených oblastí stránky. Bez povolenia týchto súborov „cookie“ sú služby ako nákupný vozík alebo internetová fakturácia nemožné.

Výkonnostné súbory „cookie“ zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad ktoré stránky najčastejšie navštevujú a či návštevníci dostávajú zo stránok hlásenia o chybe. Tieto súbory „cookie“ nezbierajú informácie, podľa ktorých by bolo možné identifikovať návštevníkov. Všetky informácie, ktoré súbory „cookie“ zozbierajú, sa zlučujú, a teda sú anonymné. Používajú sa na zlepšenie funkčnosti webovej stránky.

Funkčné súbory „cookie“ umožňujú webovej stránke zapamätať si váš výber (ako je používateľské meno, jazyk alebo región) a poskytujú vylepšené funkcie určené špecificky pre vás. Informácie, ktoré tieto súbory „cookie“ zbierajú, sú anonymné a neumožňujú sledovanie vášho pohybu na iných webových stránkach.

Súbory „cookie“ na cielenú reklamu sa používajú na zobrazovanie reklamy, ktorá môže byť pre vás zaujímavá. Používajú sa takisto na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a meranie efektivity reklamnej kampane. Umiestňujú ich zmluvní partneri s povolením prevádzkovateľa webovej stránky. Je v nich uložené, že ste navštívili webovú stránku, a táto informácia sa poskytuje ďalším inzerujúcim organizáciám. Súbory „cookie“ na cielenú reklamu sú dosť často prepojené s funkciami webovej stránky poskytovanými inou organizáciou.

Ak si vo svojom zariadení neželáte tieto súbory cookie, môžete svoj explicitný nesúhlas vyjadriť niekoľkými spôsobmi:

 • Môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia pre súbory cookie prostredníctvom nastavení svojho webového prehliadača.
 • Môžete vzniesť námietku voči používaniu súborov cookie a pixlových značiek touto webovou lokalitou.
 • Môžete vysloviť svoj explicitný nesúhlas s používaním súborov cookie tretej strany tým, že navštívite stránku organizácie Network Advertising Initiative na vyslovenie explicitného nesúhlasu.

Chceme sa uistiť, že máte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

 • Máte právo na informácie o spôsobe spracovania Vašich osobných údajov.
 • Svoje nastavenia súkromia môžete kedykoľvek zmeniť, napríklad v súvislosti s priamym marketingom, a môžete požadovať, aby sa Vaše osobné údaje spracovali alebo nespracovali.
 • Máte právo na prístup k informáciám, ktoré o Vás uchovávame a na ich opravu.
 • Môžete požiadať o zaslanie svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a počítačom spracovateľnom formáte (ak si ich želáte zdieľať s inou spoločnosťou).
 • Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.

Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto svojich práv, pošlite nám e-mail na adresu: geotherm@geotherm.sk. Všeobecné európske nariadenie o ochrane osobných údajov Vám tiež zaručuje právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Zmeny tejto politiky

Túto politiku ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby aktualizovať prostredníctvom uverejnenia jej novej verzie na našich webových lokalitách.
O zmenách Vás navyše môžeme informovať e-mailom.