Návody, informácie

Ako vyčistiť systém vykurovania

Vyčistenie nových a aj existujúcich systémov vykurovania je dôležité z hľadiska účinnosti kúrenia, životnosti a bezproblémového užívania systému.

Ako zabrániť tvorbe vodného kameňa

Vodný kameň sa usadzuje a poškodzuje vykurovacie zostavy. Pomocou ochranných a čistiacich kvapalín je možné vykurovací systém očistiť od vodného kameňa a aj zabrániť jeho ďalšiemu usadzovaniu. Vykurovací systém bude pracovať lepšie a účinnejšie.

Ako znížiť hlučnosť kotla

Hluk kotla má priamy súvis s rýchlou kondenzáciou alebo implóziou pary vo vode. Na povrchu usadeniny dochádza k lokalizovanému varu, pričom sa tvoria malé bublinky pary, ktoré pri pohybe okolo systému vydávajú zvuk.

Nemrznúca zmes do podlahového kúrenia – leták .pdf

Nemrznúca zmes do kúrenia od výrobcu AGRIMEX. Rozdelenie podľa použitia a prehľadne popísané základné vlastnosti nami ponúkaných teplonosných kvapalín.

Nemrznúca zmes pre solárne systémy – leták .pdf

Nemrznúca zmes do solárneho systému od výrobcu AGRIMEX. Rozdelenie podľa použitia a prehľadne popísané základné vlastnosti nami ponúkaných kvapalín pre solárne zariadenia.

Ako opraviť netesnosti ústredného vykurovania

Utesnenie priesakov a vnútorných netesností v systémoch vykurovania je možné aj pomocou špeciálnych kúrenárskych kvapalín.

AGRIMEX – výrobca teplonosných kvapalín

AGRIMEX, spol. s r.o. od konca 90. rokov vyrába teplonosné (nemrznúce) kvapaliny pre vykurovacie systémy, solárne zariadenia a tepelné čerpadlá.

Nemrznúca zmes do radiátorov

Kvapalina do vykurovania chráni zariadenie voči zamrznutiu, zabezpečuje distribúciu energie v požadovanom teplotnom rozsahu a zvyšuje odolnosť systému voči korózii kovových častí /prípadne ďalších zúčastnených materiálov v systéme/.

Ako ušetriť až polovicu nákladov za vodu v domácnosti

Priemerná denná spotreba pitnej vody na osobu je cca 100 litrov. Do tejto spotreby sme nezapočítali umývanie auta, napúšťanie bazénu ani zalievanie záhrady. Pri štvorčlennej rodine to vychádza na 12 m3 vody za mesiac cca 24€. /trojmesačná platba 72 €, ročne 288 €/

Nemrznúca kvapalina

Zabezpečuje ochranu zariadení pred zamrznutím, pred vnútornou koróziou a predlžuje životnosť vykurovacieho systému. Nemrznúca kvapalina má znížený bod tuhnutia, ktorý závisí na riedení kvapaliny. Použitie nesprávnych a nevhodných kvapalín môže zvyšovať prevádzkové náklady a viesť k poškodeniu systému.

Ako odvzdušniť radiátor – vysokoteplotné vykurovanie

Pred vykurovacou sezónou je potrebné skontrolovať systém, doplniť kvapalinu a skontrolovať tlak.

Chladiaca kvapalina – kvapalina pre chladiace stropy a steny

Pripravujeme …