Menu Zavrieť

Kvapaliny do vykurovacích a solárnych systémov

Kvapaliny do vykurovacích a solárnych systémov

Teplonosné a ochranné kvapaliny Agrimex

Teplonosné kvapaliny AGRIMEXTeplonosné kvapaliny (TK) sú určené k prenosu tepla resp. chladu používaného vo vopred určenom teplotnom rozsahu. Zabezpečujú ochranu zariadení pred zamrznutím, pred vnútornou koróziou a predlžujú životnosť vykurovacieho systému. Pri výbere typu teplonosnej kvapaliny je potrebné rešpektovať ekologické a hydrologické požiadavky, ako aj chemickú nebezpečnosť prípravku (má byť povinne uvedená v Bezpečnostnom liste – klasifikácia podľa zákona č. 356/2003 Zb.).

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Teplonosné kvapaliny /nemrznúca zmes/

⇑ Životnosť kvapalín až 10 rokov – pri niektorých kvapalinách je cyklus výmeny až 10 rokov.
⇑ Rýchle dodanie – pri kvapalinách ktoré máme skladom je možný okamžitý odber.
⇑ Kvalita kvapalín – ponúkame len kvapaliny osvedčených výrobcov s ktorými máme dlhoročné obchodné skúsenosti.

Kvapaliny pre vykurovanie, chladenie a solárne systémy

Voda vykurovanie kvapalinaVoda je pre tepelné technické zariadenia najstaršia, najlacnejšia a najrozšírenejšia teplonosná látka. Z tohto dôvodu sa často všetky ďalšie teplonosné látky porovnávajú práve s vodou. Medzi mnohými prednosťami vody je aj jeden nedostatok – pri teplote pod 0°C zamŕza a zväčšuje svoj objem. Preto sa pre aplikácie pod bodom mrazu postupne vyvíjali soľné roztoky (z nich niektoré sa používajú dodnes), ktoré mali niektoré negatívne účinky, najmä vysokú koróziu.

Pred viac ako 60-timi rokmi bol pre automobily prvýkrát použitý prostriedok proti zamrznutiu, ktorý obsahoval glykol. Neskôr boli pre techniku vykurovania vyvinuté špeciálne produkty ako na báze glykolu, tak aj na báze iných chemických látok. Je potrebné vyhnúť sa použitiu na trhu bežne sa vyskytujúcich automobilových nemrznúcich prostriedkov pre kúrenárske TK, pretože je tu nutné počítať s kratšími dobami státia a so zmenšenou ochranou proti korózii pri väčšom zriedení.

Takmer vo všetkých prípadoch použitia je medzi požiadavkami na prvom mieste zabezpečenie zariadenia proti zamrznutiu. Nasledujúcou požiadavkou je splnenie funkčnosti teplonosnej kvapaliny v požadovanom teplotnom rozsahu. Ďalšou nutnou vlastnosťou je zabezpečenie korózijnej odolnosti systému, riešenie prísad pre inertné správanie voči ďalším zúčastneným materiálom v systéme.

Popis teplonosných kvapalín pomocou týchto veličín:

1. hustota – pre posúdenie objemovej rozťažnosti
2. kinematická (popr. dynamická) viskozita – pre výpočet čerpadla, potrubia
3. tepelná kapacita a tepelná vodivosť – pre výpočet prenosu a zmennosti tepla
4. vymedzenie pôsobnosti systému – zámrzná teplota, % chem. látky, teplotný rozsah
5. istenie systému s určenou teplonosnou kvapalinou

AGIMEX – vývoj a výroba teplonosných kvapalín

Chceme zdôrazniť, že výrobca nami ponúkaných kvapalín AGRIMEX išiel dôsledne cestou špeciálne pripravených teplonosných kvapalín pre kúrenársky sektor. Všetky tu uvedené požiadavky, vlastnosti a parametre dokázal popísať, kvantifikovať a uviesť v obchodných a technických materiáloch.Ulož

NEMRZNÚCE KVAPALINY – chránia systém vykurovania a chladenia pred mrazom, pred vnútornou koróziou a predlžujú životnosť vykurovacieho systému.
ČISTIACE A OCHRANNÉ KVAPALINY – čistia a udržujú teplovodné systémy.
SOLÁRNE KVAPALINY – Nemrznúca kvapalina do solárnych panelov.

Celú ponuku kvapalín do vykurovania a solárnych systémov nájdete:

Ponúkame teplonosné a ochranné kvapaliny do systémov  vykurovania a chladenia. Teplonosné kvapaliny (TK) sú určené k prenosu tepla alebo chladu, zvyšujú efektivitu prenosu energie, znižujú opotrebovanie zariadení a ochraňujú systém pred zamrznutím. Použitie nesprávnych a nevhodných kvapalín môže zvyšovať prevádzkové náklady a viesť k poškodeniu a znefunkčneniu systému.