Menu Zavrieť

Centrálna rekuperácia

Centrálna rekuperácia vzduchu vhodná pre akúkoľvek stavbu, kde je dôležité udržiavať vysokú kvalitu vzduchu a efektívne riadiť energetickú náročnosť vzduchotechnických systémov.

Vetranie s centrálnou rekuperáciou je systém, ktorý umožňuje účinné vetranie a zlepšuje kvalitu vzduchu v celom obytnom priestore. Rekuperácia vzduchu je moderná technológia, ktorá výrazne prispieva k efektívnemu riadeniu vzduchotechnických systémov v obytných aj komerčných budovách. Cieľom je zachytávanie a opätovné využitie tepelnej energie odchádzajúceho vzduchu, čím sa minimalizuje energetická strata a zvyšuje celková energetická účinnosť budovy. Vzduch je zároveň vyčistený pomocou peľových a prachových filtrov čo výrazne zlepšuje komfort v dome.

Centrálna rekuperácia funguje to nasledovne:

Odvádzaný vzduch z vnútorných priestorov domu sa odsáva cez ventilačné otvory umiestnené v kúpeľniach, kuchyniach, alebo iných miestnostiach s vyššou koncentráciou vlhkosti alebo znečistenia.

Znečistený vzduch prechádza cez výmenník tepla. Výmenník prenáša teplo z teplého odchádzajúceho vzduchu na čerstvý vonkajší vzduch, ktorý je privedený späť do miestností. Takto sa minimalizuje energetická strata spojená so vstupom čerstvého vzduchu do budovy.

Čerstvý, filtrovaný vzduch je následne distribuovaný po celej domácnosti prostredníctvom systému vzduchotechniky. Týmto spôsobom je zabezpečená rovnomerná distribúcia čerstvého vzduchu do všetkých miestností.

Výhody centrálnej rekuperácie vzduchu do domu zahŕňajú:

  • Zlepšená kvalita vzduchu: Odstraňuje znečistený vzduch a dodáva čerstvý vzduch, čo môže zlepšiť kvalitu vzduchu a životné prostredie v dome.
  • Energetická účinnosť: Recyklovaním tepla z odchádzajúceho vzduchu znižuje energetickú spotrebu na vykurovanie alebo chladenie.
  • Znížené náklady: Môže pomôcť znížiť celkové náklady na vykurovanie, klimatizáciu a vetranie domu.
  • Komfort: Umožňuje udržiavať konštantnú teplotu a vlhkosť v domácnosti, čo prispieva k celkovému komfortu obyvatelov.

POZOR: nevhodná rekuperácia (lacná náhrada), zle navrhnutý alebo veľmi zle namontovaný systém môžu znižovať kvalitu vzduchu v domácnosti. Kondenzácia musí prebiehať v priestoroch rekuperačného systému, ktoré sú na to určené. Inak môže prichádzať k vzniku plesní. Pravidelná údržba, kontrola a výmena filtrov zabezpečuje správne fungovanie systému.

Centrálna rekuperácia

Pre aké stavby je vhodná centrálna rekuperácia

V zásade je centrálna rekuperácia vzduchu vhodná pre akúkoľvek stavbu, kde je dôležité udržiavať vysokú kvalitu vzduchu a efektívne riadiť energetickú náročnosť vzduchotechnických systémov. Je však dôležité navrhnúť a implementovať systém podľa konkrétnych požiadaviek a špecifík danej budovy.

Rekuperáciu ju možné namontovať takmer do každého domu!

Centrálna rekuperácia vzduchu je vhodná pre rôzne typy stavieb, predovšetkým pre moderné obytné, komerčné a verejné budovy. Táto technológia je zameraná na zlepšenie kvality vzduchu a energetickú účinnosť.

Centrálna rekuperácia je potrebná pre nízkoenergetické novostavby k dosiahnutiu predpísaných hodnôt. Najvhodnejšie je ju montovať počas výstavby domu.

V zásade je centrálna rekuperácia vzduchu vhodná pre akúkoľvek stavbu, kde je dôležité udržiavať vysokú kvalitu vzduchu a efektívne riadiť energetickú náročnosť vzduchotechnických systémov. Je však dôležité navrhnúť a implementovať systém podľa konkrétnych požiadaviek a špecifík danej budovy.

Rekuperácia vzduchu má významné výhody vrátane:

  • Zlepšenie kvality vzduchu: Odstránenie alergénov, vlhkosti, mikroorganizmov a nepríjemných pachov, čím sa vytvára zdravšie a komfortnejšie vnútorné prostredie.
  • Úspora energií: Rekuperácia tepla znižuje energetickú náročnosť na vykurovanie a chladenie, čo vedie k celkovým úsporám energie a nákladov.
  • Ochrana životného prostredia: Redukcia emisií skleníkových plynov v dôsledku zníženého energetického spotrebu, čo pozitívne ovplyvňuje ekologickú udržateľnosť budov.

Proces rekuperácie sa začína odberom z interiéru a filtrovaním vzduchu, kde sa odstránia znečisťujúce látky. Odchádzajúci vzduch prechádza cez výmenník tepla, kde prenáša teplo a vlhkosť na prichádzajúci čerstvý vzduch, ktorý je prefiltrovaný. Týmto spôsobom sa dosahuje optimálna teplota a vlhkosť vzduchu pre následné distribučné fázy.