Menu Zavrieť

AGRIMEX – kvapaliny pre tepelné čerpadlá, kúrenie a solárne systémy.

Agrimex logoČeská firma AGRIMEX spol. s r.o. bola založená v r. 1991.  Základným programom bola výroba nemrznúcich kvapalín pre automobilový priemysel. Vývoj a certifikácia výrobkov prebieha v spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a Štátnym skúšobným ústavom palív a mazív v Prahe. Od konca 90. rokov vyrába aj teplonosné (nemrznúce) kvapaliny pre vykurovacie systémy, solárne zariadenia a tepelné čerpadlá. Dlhodobým vývojom a zdokonaľovaním začali s výrobou aj niekoľkých druhov kvapalín vyhovujúcich aj pre extrémne podmienky v solárnych systémoch.

Agrimex nemrznuce kvapaliny

Teplonosné kvapaliny AGRIMEX máme dlhodobo odskúšané a zodpovedajú kvalite uvádzanej výrobcom. Základné rozdelenie kvapalín je pre systémy vykurovania a solárne systémy. Ďalej sa kvapaliny AGRIMEX odlišujú podľa dopadu na životné prostredie, dĺžku životnosti či spôsobu použitia.

Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy

TERMOFROST P je nemrznúca zmes – teplonosná kvapalina do všetkých druhov vykurovacích sústav (ekologická).
TERMOFROST L je teplonosná kvapalina určená hlavne pre primárny okruh tepelných čerpadiel (ekologická).
TERMOFROST E obsahuje nebezpečné látky – používajte OPP. Len na objednávku.

Teplonosné kvapaliny pre solárne systémy

KOLEKTON P je teplonosná kvapalina určená hlavne pre ploché solárne kolektory (-30 až 180 °C, životnosť 3 roky).
KOLEKTON P SUPER je solárna kvapalina do všetkých typov slnečných kolektorov (-30 až 230 °C, životnosť 10 rokov).

Ekológia a životné prostredie

Firma AGRIMEX kladie vysoký dôraz na ekológiu a dopad všetkých svojich výrobkov na životné prostredie. Pri výrobe teplonosných kvapalín sú dodržiavané všetky platné bezpečnostné predpisy na ochranu životného prostredia a priebežne prebieha hodnotenie dopadov na životné prostredie. Predchádza sa tak možnému vzniku havarijných situácií a kladie sa dôraz na prevenciu vzniku negatívnych dopadov na prostredie.

Nebezpečnosť teplonosných kvapalín

TERMOFROST P ekologický, nie je nebezpečný
TERMOFROST E zdraviu škodlivý pri požití
TERMOFROST L vysoko horľavý, kvapalina aj výpary

KOLEKTON P nie je nebezpečný
KOLEKTON P SUPER nie je nebezpečný

INHIBITOR L nie je nebezpečný
INHIBITOR A horľavý a dráždivý
INHIBITOR C zdraviu škodlivý
INHIBITOR S dráždivý a zdraviu škodlivý pri požití
INHIBITOR D dráždivý a zdraviu škodlivý pri požití, poškodzuje oči

INHIBITOR L zdraviu škodlivý

 

Nemrznúce kvapaliny vyrába AGRIMEX, spol. s r. o.

Agrimex logo

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku: GEOTHERM Slovakia s. r. o.
Nemrznúca zmes od výrobcu AGRIMEX.