Menu Zavrieť

Ako znížiť hlučnosť kotla

Príčiny zvýšeného hluku kotla

Hlučnosť kotla je zvyčajne výsledkom usadzovania vodného kameňa vo výmenníku tepla kotla. Tento stav sa zhorší, ak je v systéme prítomný aj magnetit, pretože jeho kombináciou s vodným kameňom sa vytvára oveľa tvrdšia usadenina. Súčasťou tohto stvrdnutého nánosu sa môžu stať aj iné nečistoty, ktoré sa dostávajú do systému počas inštalácie, napríklad piesok a tehlový prach. Dôležitú úlohu hrajú aj miestne vodné podmienky, predovšetkým pevné látky rozpustené v dodávkach vody, ktoré tvoria vodný kameň.

Hluk kotla má priamy súvis s rýchlou kondenzáciou alebo implóziou pary vo vode. Na povrchu usadeniny dochádza k lokalizovanému varu, pričom sa tvoria malé bublinky pary, ktoré po opustení povrchu nánosu a pohybe okolo systému vydávajú zvuk.

Nové kotly sa po inštalácii do existujúcich systémov môžu skoro potom veľmi znečistiť oxidovými usadeninami prítomnými vo vode v systéme. Výmenou kotla sa môže narušiť mäkká usadenina a uvoľniť usadenina v iných častiach systému, ktorá sa následne prenáša vodou v systéme a opäť usadzuje v novom výmenníku tepla. K rovnakému javu môže dôjsť následkom výmeny obehového čerpadla, ak sa zmení prietok vody. Riziku usadzovania sedimentu a kalu v nových kotloch sa dá vyhnúť vyčistením systému v rámci inštalácie.

Ako znížiť hlučnosť kotla?

Fernox DS40 System Cleaner selektívne rozpúšťa oxidové usadeniny bez rizika napadnutia kovov bežne používaných v systémoch ústredného kúrenia. Tento čistič na báze kyseliny by sa však mal používať len v nových inštaláciách.

Staršie systémy, ktoré neboli ošetrené už dlhší čas môžu mať trhliny, ktoré sú dočasne upchaté koróznymi splodinami. Systémy s radiátormi, u ktorých dochádza k poruchám v dôsledku korózie, by sa nemali čistiť kyselinou, pretože ostatné radiátory budú mať v dôsledku korózie pravdepodobne hlboké jamy alebo dokonca diery.

Aj staršie inštalácie sa však dajú podstatne zlepšiť, a to rozptýlením kalu prípravkom Fernox Cleaner F3 alebo Powerflushing Cleaner F5 a následným vysokoprietokovým prepláchnutím čistou vodou.

Po odstránení mäkkej usadeniny zo starších inštalácií by mohlo byť užitočné odstrániť vodný kameň z kotla. Na to je potrebné najprv izolovať radiátory a následne možno prípravkom pôsobiacim maximálne 24 hodín odstrániť zo systému vodný kameň.

Po tomto by malo nasledovať prepláchnutie čistou vodou a neutralizácia, ktorou sa pasivujú povrchy v systéme. Na tento proces možno použiť Fernox DS40 System Cleaner a Neutraliser.

Na odstránenie príčin hluku kotla je po prečistení potrebné celý systém znovu ošetriť prípravkom Fernox Protector F1.

Zdroj: https://www.fernox.sk