Kvapaliny / voda

Kvapaliny sa vyznačujú týmito charakteristickými vlastnosťami:

  • kvapaliny nemajú svoj tvar, ale majú tvar podľa priestoru, v ktorom sa nachádzajú
  • kvapaliny nemenia svoj objem, sú ťažko stlačiteľné
  • kvapaliny majú voľný povrch (ich voľná hladina je vodorovná)
  • kvapaliny tvoria kvapky (vďaka slabým príťažlivým silám medzi časticami)
  • elektrický prúd vo vodivých kvapalinách sa prenáša iónmi
  • kvapaliny sú tekuté, dajú sa ľahko deliť, dajú sa prelievať
  • teplo sa v kvapalinách môže šíriť prúdením

Kvapalina, kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme kvapaliny.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI KVAPALÍN

Kvapaliny sú zložené z častíc, ktoré kmitajú okolo svojich rovnovážnych polôh. To trvá až dovtedy kým molekula nezíska novú rovnovážnu polohu.

Vlastnosti vody H2O

Hustota vody je najvyššia pri teplote 3,95 ° C. Ďalším znižovaním, alebo zvyšovaním teploty vody, sa hustota naopak zmenšuje a objem vody sa zväčšuje. Pri prechode z kvapalného do plynného skupenstva zväčší svoj objem 1 700-násobne. Tepelná kapacita je pri vode 3x väčšia ako u väčšiny ostatných látok, preto sa často používa na transport tepla (ústredné kúrenie) V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom – ľad a sneh, v kvapalnom – voda a v plynnom – vodná para. Sú navzájom ovplyvňované teplotou a tlakom, ktoré na ňu pôsobia.