Kvapaliny

Kvapaliny sa vyznačujú týmito charakteristickými vlastnosťami:

  • kvapaliny nemajú svoj tvar, ale majú tvar podľa priestoru, v ktorom sa nachádzajú
  • kvapaliny nemenia svoj objem, sú ťažko stlačiteľné
  • kvapaliny majú voľný povrch (ich voľná hladina je vodorovná)
  • kvapaliny tvoria kvapky (vďaka slabým príťažlivým silám medzi časticami)
  • elektrický prúd vo vodivých kvapalinách sa prenáša iónmi
  • kvapaliny sú tekuté, dajú sa ľahko deliť, dajú sa prelievať
  • teplo sa v kvapalinách môže šíriť prúdením

 

Kvapalina, kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme kvapaliny.

F VLASTNOSTI KVAPALÍN

Kvapaliny sú zložené z častíc, ktoré kmitajú okolo svojich rovnovážnych polôh. To trvá až dovtedy kým molekula nezíska novú rovnovážnu polohu.