Menu Zavrieť

Oprava netesností vykurovania pomocou kvapalín

Ako vznikajú netesnosti vo vodných systémoch vykurovania?

Hlavné dôvody výskytu netesností vo vodných systémoch sú vonkajšie poškodenia mrazom, studené spoje, náhodná perforácia počas údržby, alebo vnútorná korózia.

Utesnenie vnútorných netesností ústredného kúrenia

Utesnenie vykurovania pomocou kvapaliny Sealer F4 LiquidMalé úniky, vrátane poklesu tlaku na kombinovaných kotloch a iných uzavretých systémoch, je možné opraviť použitím utesňovača Fernox Leak Sealer F4. Každý Leak Sealer F4 je účinný na 100l vody alebo až na 10 jednotlivých radiátorov.

Na otvorených ventilovaných systémoch je potrebné najprv odčerpať 5-10l vody cez vypúšťací ventil a následne naliať späť do zásobnej nádržky, aby sa zabezpečilo že všetka upravená voda ostane v systéme. Tento krok sa opakujte až kým všetok utesňovač nie je absorbovaný do cirkulačńeho systému.

V uzavretom systéme, sa môže Leak Sealer F4 v 500 ml fľaške naliať do radiátora. Po aplikovaní je potrebné zapnúť obehové čerpadlo a dodať aspoň malé množstvo tepla, ktoré pomôže dosiahnuť rovnomernú distribúciu utesňovača F4.

Elegantné riešenie je aplikácia utesňovača vo forme spreju (Leak Sealer F4 Express). Výrobok obsahuje nástavce na priame vstreknutie cez odvzdušňovací ventil alebo cez napĺňací okruh systému. Celá procedúra zaberie 30 sec.

Ak je v systéme nainštalovaný Fernox Total Filter TF1 môže sa utesňovač F4 aplikovať priamo cez jeho dávkovací ventil.

Prípravok Fernox Leak Sealer F4 sa používa v domácich ústredných kúreniach na utesnenie malých neprístupných únikov. Prípravok Leak Sealer F4 najlepšie pracuje v teplej/horúcej obehovej vode a po rovnomernom rozptýlenie je obvykle účinný po dobu 1 – 24 hodín. Účinnosť tesnenia prípravku Leak Sealer F4 bola úmyselne obmedzená, aby sa zabránilo zablokovaniu potrebných zariadení, čerpadiel, atď.

Fernox Leak Sealer F4

Oprava vonkajších únikov – pre všetky typy vodovodných potrubí

Vonkajšie úniky na potrubiach alebo armatúrach, je možné opraviť pomocou utesňovacieho tmelu Fernox LS-X a tesniacej pásky Fernox PTFE alebo inej výstuže, ako napríklad Fernox Leak Fix páska či Fernox Fix-It tmel.

Po vypnutí vody a vypustení systému sa eliminuje tlak z miest úniku. Na tieto miesta sa nanesie Fernox LS-X. Pred nanesením musí byť povrch suchý. Potom sa potrubie obalí PTFE páskou, alebo sa použije iná výstuž s 50 % presahom mimo oblasť úniku.

Okamžite sa nanesie ďalšia vrstva LS-X a výstuže, až kým nie je dosiahnutá hrúbka asi 5 mm. Potom sa tmel nechá stvrdnúť.

Produkt: Fernox Leak Sealer F4
Zdroj: http://www.fernox.sk