Menu Zavrieť

Ako vyčistiť systém vykurovania

Ako vyčistiť systém vykurovania

Systémy by sa mali čistiť pri sprevádzkovaní nového systému alebo pri inštalácii nového kotla do existujúceho systému. Cieľom čistenia a preplachovania je ochrániť systém pred kontamináciou minerálnym olejom, predovšetkým v systémoch ústredného kúrenia s nižšími teplotami, a to odstránením škodlivých zvyškov taviva a inštalačného odpadu, ktoré spôsobujú koróziu.

Vyčistením existujúcich systémov sa odstráni čierny kal (oxid železa) a vodný kameň, čo následne zlepší cirkuláciu a zníži plytvanie palivom a hlučnosť kotla.

Postup čistenia systémov vykurovania?

Nové systémy
Pred sprevádzkovaním systému je potrebné pridať do systému Fernox Cleaner F3 alebo Cleaner F5. Prípravok Fernox Cleaner F3 alebo Cleaner F5 pridáte do systému a necháte cirkulovať v systéme aspoň jednu hodinu, kým je kotol zapnutý, následne systém vypustíte a dôkladne ho prepláchnete, kým z neho nezačne vytekať čistá voda.

Existujúce systémy
Systém by sa mal pokiaľ možno prepláchnuť vysokým prietokom, aby sa odstránili prítomné ošetrovacie prípravky a kontaminanty. Do vody v systéme je potrebné pridať prípravok Fernox Cleaner F3 alebo Cleaner F5 a nechať ich cirkulovať horúcou vodou aspoň jednu hodinu. Následne je potrebné systém vypustiť a preplachovať, kým z neho nezačne vytekať čistá voda. V prípade stvrdnutých oxidov železa a vodného kameňa sa čistenie môže predĺžiť až na jeden týždeň.

U nových aj existujúcich systémov by sa mal použiť Fernox TDS meter, ktorý porovnaním nameraných hodnôt vody v systéme a vody z vodovodu potvrdí účinnosť preplachovania. Ak je medzi nameranými hodnotami menej ako 10 % rozdiel, systém je dôkladne prepláchnutý.

Ochrana nových a existujúcich systémov
V súlade s časťou L stavebných predpisov, po vyčistení prípravkom Fernox Cleaner F3 alebo Cleaner F5 pridajte do vody pri poslednom naplnení ochranný prípravok Fernox Protector F1, ktorý zabezpečí dlhodobú ochranu proti korózii a vodnému kameňu.

Všetky prípravky Fernox Protector F1 a MB-1 sú kompatibilné so systémami z rôznych kovov vrátane hliníka a plastových rúr. Na zabezpečenie trvalej ochrany je raz ročne potrebné skontrolovať pomocou súpravy Fernox Protector Test Kit obsah ochranného prípravku v systéme a v prípade potreby ho doplniť.

Ochrana pred kontamináciou minerálnymi olejmi
V systémoch ústredného kúrenia používajúcich teplú vodu môže dochádzať ku kontaminácii minerálnymi olejmi, ktoré sa počas výrobného procesu a pred inštaláciou používajú na ochranu oceľových komponentov, t. j. radiátorov, pred koróziou. Ak sa olej neodstráni, gumené časti termostatických ventilov radiátorov, motorizovaných ventilov a ostatných súčastí môžu navrieť a následne sa porušiť. Ak sa olejom znečistia ložiská, môže dôjsť aj k zadreniu čerpadla.

Nové inštalácie
Vzniku porúch možno zabrániť vyčistením systému pred jeho sprevádzkovaním použitím prípravku Fernox Cleaner F3. Čistenie by sa malo vykonávať v súlade s odporúčaniami stanovenými v norme BS7593:2006. Komerčné systémy na teplú aj chladenú vodu s nízkou prevádzkovou teplotou sa môžu čistiť prípravkom Fernox HVAC Cleaner F3. Následne je potrebné do systémov v domácnostiach pridať ochranný prípravok F1 Protector a do komerčných systémov HVAC Protector F1.

Existujúce systémy
Vyčistite systém prípravkom Cleaner F3 alebo Powerflushing Cleaner F5 a predtým, ako pridáte dávku Fernox Protector F1, systém vypustite a dôkladne prepláchnite.

Ak v systéme dôjde k poruche, poruchové komponenty treba vymeniť spolu so všetkými rovnakými komponentmi, pretože aj tie budú pravdepodobne kontaminované minerálnym olejom.

Zdroj: http://www.fernox.sk