Menu Zavrieť

Soľanka

Soľanka je nemrznúca kvapalina nariedená do požadovaných vlastností

Tepelné čerpadlo zem voda využíva pôdu ako zdroj tepla. Energiu získava pomocou prvého obehového okruhu naplneného soľankou, ktorá cirkuluje v sondách umiestnených v zemi. Soľanka je zmes vody a ekologickej nemrznúcej zmesi. Pôdny kolektor je umiestnený v nezámrznej hĺbke cca 1,2 m pod povrchom. Vyžaduje plochu cca 2-4 krát väčšiu ako vykurovaná plocha. Pre hlbinný vrt postačuje malá plocha, ale hĺbka vrtu je 80-180m.

Kvapalina pre primárny okruh tepelného čerpadla – soľanka

Soľanka pre tepelné čerpadlá je zmes vody a nemrznúcej zmesi, ktorá sa používa na prenos tepla medzi zemou a tepelným čerpadlom. Soľanka sa používa v systémoch s geotermálnymi tepelnými čerpadlami, ktoré získavajú teplo z pôdy a zemského tepla. V pôde sa hadice s cirkulačnou soľankou, tzv. zemné sondy, umiestnia do zeme, kde sa absorbuje teplo z okolitého prostredia. Soľanka potom prenáša teplo do tepelného čerpadla, kde sa používa na vykurovanie alebo na ohrev teplej vody.

Kolektor pre tepelné čerpadlá

Kolektor je vyrobený z polyetylénového potrubia, ktoré sa kladie do pôdy v nemrznúcej hĺbke, v našich podmienkach sa odporúča hĺbka 1,2 – 1,5 m. Pri navrhovaní je plošná výmera zemného kolektora dôležitejšia ako systém položenia a vzdialenosť jednotlivých slučiek.

Zemný kolektor by mal mať minimálne 2-krát až 3-krát väčšiu plochu ako je vykurovaná plocha domu. Dĺžku, priemer potrubia a počet jednotlivých okruhov Vám navrhnú odborníci. Okruhy sa združujú v šachte, kde je umiestnený rozdeľovač a zberač. V rozdeľovači je možnosť údržby a regulácie potrubia. Napr. uzavretia jednotlivých slučiek, odvzdušnenie, prípadná regulácia prietoku. Materiál vhodný na plošný kolektor je HDPE100 RC, poprípade PExa. U tohto materiálu sú molekulové väzby previazané a odolávajú aj priamemu dlhodobému tlaku kameňa na stenu potrubia a nemusí sa teda pokladať do pieskového lôžka.

Hlbinný vrt pre tepelné čerpadlá

Hĺbka vrtu sa obvykle pohybuje od 80 do 180 m v závislosti od podložia a energetickej potreby stavby. Tieto TČ pracujú s vysokým ročným vykurovacím faktorom 3 – 5,5. Pre rodinný dom obvykle postačuje jeden vrt /väčšie objekty dva a viac vrtov/. Odporúčaná minimálna vzdialenosť medzi vrtmi je 10 m.

Medzi prednosti patrí celoročná stála teplota zdroja (približne 10 °C), stabilný výkon, vysoká účinnosť aj pri extrémne nízkych teplotách a nezávislosť od vonkajšej teploty,. Podzemné sondy dosahujú vyššiu energetickú účinnosť ako zemný kolektor, avšak zriaďovacie náklady sú vyššie.

Teplota pôdy cca 20 m pod zemským povrchom dosahuje stálu teplotu okolo 10 °C. Táto teplota ďalej narastá o 1 °C približne každých 30 metrov. Hĺbka vrtov pre tepelné čerpadlá sa pohybuje v rozmedzí 50 – 150 m, výnimočne môže dosahovať hĺbku 200 m. Väčšina vrtov pre získavanie geotermálneho tepla má hĺbku do 150m.