Menu Zavrieť

Nemrznúca zmes

Nemrznúca zmes pre systémy vykurovania

Hlavné nebezpečenstvo, ktoré môže zničiť váš systém vykurovania, je poškodenie mrazom /hlavne pri výpadku elektriny/.  Aby sa zabránilo zamrznutiu systému, používajú sa nemrznúce kvapaliny pre vykurovacie systémy, ktoré chránia kotol, tepelné čerpadlo, solár a potrubia pred poškodením.

Nemrznúca kvapalina má zabrániť:

 • Zamrznutiu systému /ochrana pred mrazom/
 • Tvorbe usadenín (čistý systém)
 • Korózii z dôvodu vysokej teploty (horúca voda reaguje priamo s hliníkom).
 • Povrchovej korózii (agresívne látky, voda)
 • Štrbinovej korózii (v trhlinkách sa usadzujú korozívne látky)
 • Tvorba usadenín vápnika a iných minerálov (tvrdá voda)
 • Kavitácii (pri rýchlom odčerpaní kvapaliny sa môže vytvoriť vákuová „bublina“ – kavita.)
 • Tvorba peny a ďalšie …

V ponuke sú rôzne značky nemrznúcich zmesí, ktoré môžeme rozdeliť podľa zloženia:

Na báze propylénglykolu

Propylénglykol je drahší než etylénglykol, ale je neškodný pre ľudí. Kvapalina je priehľadná alebo sfarbená do zelena, často označená IVF. Nemrznúca zmes na báze propylénglykolu sa môže používať bez obmedzenia vo všetkých otvorených a dvojkruhových vykurovacích systémoch.
Fyzikálno-chemické charakteristiky kompozície propylénglykolu sa veľmi líšia od iných glykolov. Viskozita kvapaliny je výrazne vyššia ako etylénglykolu.
TERMOFROST P je nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu do vykurovacích systémov.

Kvapaliny na báze etylénglykolu

Etylénglykoly sú lacnejšie ako propylénová zmes, ale vysoká toxicita je faktorom obmedzujúcim jeho použitie. Táto látka sa nesmie používať v okruhoch s otvorenou expanznou nádržou a v systémoch s dvojitým okruhom, kde jed môže poškodiť vodovodné potrubia. Vzhľadom na toxicitu etylénglykolu je potrebné túto nemrznúcu kvapalinu plniť do vykurovacieho systému veľmi opatrne a používať nádoby určené len na tento účel. Použitie nemrznúcej kvapaliny v uzatvorených okruhoch nepredstavuje vážne ohrozenie zdravia. Použitú nemrznúcu zmes je potrebné likvidovať ako nebezpečný odpad.
TERMOFROST E
  je antikorózna kvapalina na báze monoethylénglykolu do vykurovacích systémov.
TERMOFROST E patrí medzi nebezpečné látky /pre prírodu a človeka/, preto ponúkame jeho náhradu TERMOFROST P.

Nemrznúca zmes, kvapalina do kúrenia

Na báze ethylalkoholu

Teplonosná kvapalina na základe ethylalkoholu (liehu) sa používa do primárnych okruhov tepelných čerpadiel, v menšom rozsahu aj do chladenia. Do vykurovacích sústav sa neodporúča z dôvodov nízkeho bodu varu. TERMOFROST L je organická kvapalina s vyššou viskozitou než voda, ale s nižšou hustotou, nižším bodom varu a s nižším koeficientom prestupu tepla.

Hlavné výhody:

 1. Prijateľná viskozita. Mierne vyššia ako voda, ale oveľa nižšia ako v prípade glykolových zlúčenín.
 2. Menšia tekutosť. Roztok vody a alkoholu má dostatočné povrchové napätie, takže riziko úniku v spojoch ​​je nižšie.
 3. Alkohol pôsobí ako inhibítor korózie a tiež zabraňuje usádzaniu na vnútorných povrchoch.
Nemrznúca zmes do kúrenia

Čo treba zohľadniť pri výbere nemrznúcich zmesí

Ak chcete vybrať nemrznúcu kvapalinu pre vykurovací systém, mali by ste zvážiť všetky výhody a nevýhody kvapalín na trhu. Jedovaté etylénglykolové zlúčeniny sa môžu používať v uzavretých okruhoch bez veľkého rizika, ale ak je expanzná nádoba otvoreného typu, do systému použite propylénglykol. Pri nízkoteplotnom vykurovaní tepelným čerpadlom je možné použiť teplonosnú kvapalina na základe ethylalkoholu.

Nakupujte nemrznúce kvapaliny od stabilných výrobcov, ktorí vám dodajú kvalitné nemrznúce kvapaliny a vedia zabezpečiť poradenstvo a servis.

Ak predajca ponúka nemrznúcu kvapalinu za príliš nízku cenu, môžete skontrolovať kvapalinu pomocou bežných metód: pretože falzifikáty obsahujú hlavne kyslý základ /sóda sa používa na testovanie/. Do malého množstvo kvapaliny pridajte štipku sódy a v prípade nástupu silnej chemickej reakcie je vysoká pravdepodobnosť, že sa jedná o falšovanú kvapalinu.

Zistite, či má produkt správnu hustotu popísanú vo vlastnostiach. Použite hustomer – zariadenie, ktoré meria hustotu kvapalín. Takto môžete zistiť percento vody v produkte. Pri meraní propylénglykolu by nemala byť hustota menšia ako 1,075 g / cm3. Ak je tento údaj nižší, kvapalina je pravdepodobne falšovaná.

Životnosť teplonosných kvapalín

Životnosť týchto kvapalín podľa odporúčania výrobcu nie je dlhšia ako 5 rokov. Podľa odborníkov musí byť táto životnosť v praxi dodržiavaná a po 5 rokoch je potrebné vymeniť chladiacu kvapalinu v systéme. Ako je známe z praxe, prevádzka kvapaliny po dobu 10 rokov vedie k zničeniu mosadze, gumových výrobkov atď. Vykurovací systém bude musieť byť vymenený.

Hlavným dôvodom je „uvoľňovanie“ prísad a výrazná acidická rovnováha kvapaliny.

Najlepšie je skontrolovať kvalitu každoročne po ukončení vykurovacieho obdobia. Môžete vykonať jednoduchý postup – nalejte malé množstvo tepla do sklenenej priehľadnej nádoby. Vzorku vizuálne skontrolujte na prítomnosť mechanických a iných nečistôt, farby a priehľadnosti. Ak sa v nemrznúcej kvapaline nachádzajú mechanické nečistoty (drobky, zrná váhy), je potrebné ju vypustiť, filtrovať, systém vypláchnuť a znovu napustiť. Ak sa vyskytnú stopy chemických zmien (vločky, zrazeniny), je potrebné vypláchnuť systém a napustiť novú kvapalinu.

Výmena teplonosnej kvapaliny

Nová chladiaca kvapalina sa plní až po úplnom odstránení starého chladiaceho média. Okrem toho je dôležité skontrolovať, či sú spoje neporušené. Opotrebované časti sa v prípade potreby vymenia.

Zmes sa zriedi vodou a naleje do systému tak, aby koncentrácia zostala na požadovanej úrovni.

 1. Je ťažšie zabezpečiť obeh viac viskóznej nemrznúcej zmesi. Často je potrebné staršie čerpadlo vymeniť alebo zmeniť jeho prevádzkové parametre, aby sa vytvoril dostatočný tlak.
 2. Tekutina má zníženú tepelnú kapacitu. Aby ste získali vypočítaný prenos tepla z chladiča, musíte zvýšiť teplotu chladiacej kvapaliny.
 3. Kotol musí pracovať s výkonovou rezervou najmenej 20%.
 4. Je potrebné vymeniť všetky časti, ktoré obsahujú zinok.
 5. Prvé spustenie sa uskutočňuje pri nízkom výkone s postupným zvyšovaním.

Dôležité! Je potrebné plne dodržiavať všetky pravidlá používania nemrznúcej zmesi. V opačnom prípade to môže viesť k poškodeniu hlavných komponentov systému vykurovania, upchávaniu filtrov a dokonca k otravám osôb.

V niektorých prípadoch je zakázané používať nemrznúcu zmes

Aby sa teplovodné vykurovanie mohlo bezpečne používať, treba použiť správnu vykurovaciu kvapalinu. Bohužiaľ, výrobcovia nemrznúcich kvapalín nie vždy varujú spotrebiteľov o prípadoch, keď je ich výrobok zakázaný. Aby ste sa vyhli problémom s vykurovaním, potrebujete vedieť nielen o pozitívnych vlastnostiach kvapalín, ale aj o negatívnych.

Nie je povolené používať teplonosné kvapaliny vo vykurovacom systéme, kde je prítomný zinok alebo elektrochemický povlak. Pred výberom chladiacej kvapaliny sa musíte oboznámiť s odporúčaniami výrobcov vykurovacích zariadení. Ak nemrznúca látka reaguje so zinkom, zmení sa jej zloženie a tým i počiatočné vlastnosti. Vykurovacie zariadenie sa môže poškodiť.

Nemrznúca kvapalina pre vykurovacie kotly, ktorá zahŕňa etylénglykol, sa používa len v jednokruhových systémoch určených výlučne na vykurovanie. Etylénglykol je extrémne toxický. Ak je obvod dvojkruhový, hrozí nebezpečie prestupu toxických látok do teplej úžitkovej vody. Pri otvorenom type vykurovacieho systému sa nemôže použiť kvapalina na báze etylénglykolu. Odparovanie etylénglykolu je zdraviu škodlivé.

Dôležité! Nezabudnite skontrolovať štítok s informáciou o dátume výroby nemrznúcej zmesi a zistite, či dátum expirácie tohto výrobku nevypršal.

Chemické zloženie nemrznúcich kvapalín: etylénglykol, propylénglykol, ethylalkohol