Menu Zavrieť

Inhibítory a nemrznúce kvapaliny pre systémy vykurovania

Inhibítory korózie do vykurovacích systémov, inak známe ako ochranné prostriedky proti korózii alebo inhibítory ústredného kúrenia, chránia systémy ústredného kúrenia proti tvorbe kalu a usadenín vodného kameňa. Škodlivé čiastočky koróznych zvyškov môžu spôsobiť hluk kotla, zablokovanie obehového čerpadla, upchatie potrubia, poruchu kotla, nesprávne fungovanie tepelného čerpadla ako aj negatívne ovplyvniť celkovú životnosť systému a účinnosť kotla.

Veľmi dôležitým prvkom inhibítorov je aj zložka, ktorá upravuje neželanú zmenu pH.

Protector F1

Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov.
Obsahuje funkciu pH buffer – stabilizácia pH vody vo vykurovacom systéme na optimálnu hodnotu medzi 6,5 a 8,5 pH čo bráni vzniku korózie a vodného kameňa.

Chráni pred koróziou a vodným kameňom.
Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov.
Predlžuje životnosť systémov.
Zabraňuje zadieraniu čerpadiel.
Znižuje náklady na údržbu.
Udržiava výkonnosť systémov.
Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch.pokus
Nie je toxický a neškodí ŽP.

Protector F1 Expres

Rýchle, pohodlne a jednoducho použiteľné – možno aplikovať do systému za 30 sekúnd.
Obsahuje funkciu pH buffer – stabilizácia pH vody vo vykurovacom systéme na optimálnu hodnotu medzi 6,5 a 8,5 pH čo bráni vzniku korózie a vodného kameňa.

100%-ne recyklovateľná fľaša.
Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov.
Chráni pred koróziou a vodným kameňom.
Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov.
Predlžuje životnosť systémov.
Zabraňuje zadieraniu čerpadiel.
Znižuje náklady na údržbu.
Udržiava výkonnosť systémov.
Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch.
Nie je toxický a neškodí ŽP.

AF10 Biocide Fernox

Biocíd na prevenciu bakteriálnej kontaminácie v domácich systémoch ústredného kúrenia a v chladiacich systémoch.
Zabraňuje opätovnému výskytu glejovitých usadenín v prívodných a expanzných nádržiach.
Kompatibilný so všetkými ochrannými prípravkami Fernox Protector F1.
Rýchly a efektívny účinok.
Jednoduchá aplikácia.

Inhibítory korózie, známe aj ako ochranné prostriedky proti korózii alebo inhibítory ústredného kúrenia, sú špeciálne chemikálie navrhnuté na ochranu vykurovacích systémov pred tvorbou kalu, usadenín vodného kameňa a koróziou. Tieto látky sú kľúčové pre udržanie efektívneho a dlhotrvajúceho fungovania vykurovacích systémov.

Funkcie inhibítorov korózie vo vykurovacom systéme

Ochrana proti korózii: Inhibítory korózie vytvárajú ochrannú vrstvu na kovových častiach systému, ako sú radiátory, potrubia a kotle. Táto vrstva zabraňuje priamemu kontaktu kovu s vodou, čím znižuje riziko korózie.

Prevencia tvorby kalu: Kaly sú zložené z korozívnych častíc a nečistôt, ktoré sa môžu hromadiť v systéme a znižovať jeho účinnosť. Inhibítory korózie pomáhajú udržiavať vodu v systéme čistú a bránia tvorbe kalu.

Prevencia usadenín vodného kameňa: Vodný kameň je výsledkom zrážania minerálov (ako sú vápnik a horčík) vo vode. Usadeniny môžu obmedziť prietok vody a znížiť tepelnú účinnosť. Inhibítory pomáhajú znižovať tvrdosť vody a predchádzať tvorbe vodného kameňa.

Typy inhibítorov korózie do vykurovacieho systému

Anorganické inhibítory: Tieto obsahujú zlúčeniny ako nitrity, fosfáty a silikáty, ktoré poskytujú dobrú ochranu proti korózii. Avšak môžu byť menej stabilné pri vysokých teplotách.

Organické inhibítory: Založené na organických zlúčeninách, ako sú karboxyláty. Sú stabilnejšie pri vyšších teplotách a majú dlhšiu životnosť v systéme.

Hybridné inhibítory: Kombinujú výhody anorganických a organických inhibítorov, poskytujú vyváženú ochranu proti korózii a stabilitu v rôznych podmienkach.

Inhibítory – použitie a údržba:

Správna aplikácia: Inhibítory korózie by mali byť pridávané do vykurovacieho systému podľa odporúčaní výrobcu. Množstvo inhibítora závisí od objemu vody v systéme a typu inhibítora.

Pravidelná kontrola: Účinnosť inhibítorov by mala byť pravidelne kontrolovaná. Testovacie súpravy môžu byť použité na meranie koncentrácie inhibítorov a zabezpečenie ich správnej hladiny.

Výmena: Inhibítory korózie majú obmedzenú životnosť. V závislosti od typu inhibítora a podmienok v systéme je potrebné ich občas nahradiť, zvyčajne každé 2-5 rokov.

Čistenie systému: Pred pridaním nového inhibítora je vhodné systém prepláchnuť a odstrániť existujúce kaly a usadeniny. Toto zaručuje maximálnu účinnosť nového inhibítora.

Výhody použitia inhibítorov korózie

Predĺžená životnosť systému: Ochrana pred koróziou a usadeninami predlžuje životnosť vykurovacích systémov.

Zvýšená účinnosť: Systémy bez usadenín a kalov pracujú efektívnejšie, čo vedie k úsporám energie.

Znížené náklady na údržbu: Prevencia korózie a usadenín minimalizuje potrebu opráv a výmeny súčiastok.

Príklady kvapalín – Inhibítorov

Protector F1 – ochranná kvapalina do vykurovacích systémov

Protector F1 Express ochranná kvapalina vykurovacích systémov

Inhibítory korózie sú nevyhnutnou súčasťou údržby moderných vykurovacích systémov. Pomáhajú predchádzať problémom spojeným s koróziou, kalmi a usadeninami, čím zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú prevádzku systému. Pravidelné používanie a údržba týchto inhibítorov môže výrazne prispieť k dlhodobej výkonnosti a životnosti vykurovacieho zariadenia.