Menu Zavrieť

Nemrznúca zmes do kúrenia

Nemrznúca zmes do radiátorovPožiadavka na nemrznúcu kvapalinu /nemrznúca zmes/ pre podlahové vykurovanie a vykurovanie radiátormi je na  prvom mieste zabezpečenie zariadenia proti zamrznutiu. Nasledujúcou požiadavkou je splnenie funkčnosti teplonosnej kvapaliny v požadovanom teplotnom rozsahu. Ďalšou nutnou vlastnosťou je zabezpečenie korózijnej odolnosti systému, prípadne podpora odolnosti ďalších zúčastnených materiálov v systéme.

Nemrznúca zmes do radiátorov má byť: teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina a pokiaľ možno ekologická. Od spoločnosti Agrimex ponúkame dve kvapaliny do radiátorov a podlahového kúrenia.
Nemrznúcu zmes do solárnych systémov nájdete v kapitole – Teplonosné kvapaliny pre solárne systémy

Video predstavenie základných nemrznúcich kvapalín do vykurovania

Termofrost P – ekologická nemrznúca zmes do všetkých druhov vykurovacích sústav

nemrznuca zmes do radiatorovIde o ekologickú kvapalinu, ktorá sa používa ako teplonosný prípravok s nízkym bodom tuhnutia vo vykurovacích systémoch /nemrznúca zmes do radiátorov a podlahových vykurovaní/, tepelných čerpadlách a systémoch chladenia. Zároveň chráni kovové časti systému pred koróziou.

Termofrost P sa dodáva v zelenej farbe. Predpokladaná životnosť kvapaliny je pri plnom chode systému 3 roky /nariedenie až do 1:2/.  Pri nariedení 1:1 je zámrzná teplota -32°C. Bod varu má vyšší ako má voda /viac ako 155°C/. Koncentrát obsahuje mäkčiacu prísadu pre bezproblémové riedenie vodou.

Výrobca odporúča používať v zariadeniach, kde môže prísť do kontaktu s ľudmi alebo zvieratami (ústredné vykurovanie, klimatizácie, chladiace zariadenia, a pod.)

Termofrost L – kvapalina pre primárny okruh systémov tepelných čerpadiel

Agrimex TERMOFROST L – teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze ethylalkoholu s nízkym bodom tuhnutia pre primárny okruh systémov tepelných čerpadiel.

Táto kvapalina na báze ethylalkoholu (liehu) sa používa ako teplonosný prípravok do primárnych okruhov tepelných čerpadiel. V menšom rozsahu aj do chladenia. Do vykurovacích zostáv sa nedoporučuje z dôvodov nízkeho bodu varu. Obsahuje inhibítor korózie a zmäkčujúce prísady. Pre ďalšie použitie sa vždy riedi s vodou.

Termofrost E – nemrznúca zmes do vykurovacích systémov.
Obsahuje nebezpečné látky – používajte OPP.

Nemrznuca zmes do radiatorov-Termofrost-ENemrznúca zmes – kvapalina na báze mEG ktorá sa používa ako teplonosný prípravok s nízkym bodom tuhnutia vo vykurovacích systémoch, tepelných čerpadlách, klimatizáciách a systémoch chladena. Zároveň chráni kovové časti systému pred koróziou.

Termofrost E sa dodáva v modrej farbe. Predpokladaná životnosť kvapaliny je pri plnom chode systému 3 roky /nariedenie až do 1:2/.  Pri nariedení 1:1 je zámrzná teplota -35°C. Bod varu má vyšší ako má voda /viac ako 180°C/. Koncentrát obsahuje mäkčiacu prísadu pre bezproblémové riedenie vodou.

Výrobca odporúča používať v zariadeniach, kde nemôže prísť do kontaktu s ľudmi alebo zvieratami (ústredné vykurovanie, klimatizácie, chladiace zariadenia, a pod.)

AGRIMEX – výrobca nemrznúcich kvapalín do radiátorov, podlahového vykurovania, chladenia a solárnych kolektorov.

agrimex_kvapaliny_logoČeská firma AGRIMEX spol. s r.o. bola založená v r. 1991.  Základným programom bola výroba nemrznúcich kvapalín pre automobilový priemysel. Vývoj a certifikácia výrobkov prebieha v spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a Štátnym skúšobným ústavom palív a mazív v Prahe. Od konca 90. rokov vyrába aj teplonosné (nemrznúce) kvapaliny pre vykurovacie systémy, solárne zariadenia a tepelné čerpadlá. Dlhodobým vývojom a zdokonaľovaním začali s výrobou aj niekoľkých druhov kvapalín vyhovujúcich aj pre extrémne podmienky v solárnych systémoch.

Agrimex nemrznuce kvapaliny

Nemrznúce kvapaliny od výrobcu Agrimex.

agrimex_kvapaliny_logoVýhradný dovozca pre Slovenskú republiku: GEOTHERM Slovakia s. r. o.
Nemrznúca zmes od výrobcu AGRIMEX.

Nemrznúce kvapaliny ponúkame aj vo veľkých baleniach a na objednávku vám vieme dodať aj veľkoobjemové priemyselné balenie.

Nemrznúca zmes

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Kvalitné teplonosné kvapaliny do vykurovania, tepelných čerpadiel a solárnych systémov.

Nemrznúca zmes pre systémy vykurovania v dome

Hlavné nebezpečenstvo, ktoré môže poškodiť váš systém vykurovania, je zamrznutie v zime /hlavne pri výpadku elektriny/. Aby sa zabránilo tomuto problému, mnohí používajú nemrznúce kvapaliny pre vykurovacie systémy, ktoré chránia kotol a potrubia pred poškodením.

V ponuke sú rôzne značky nemrznúcich zmesí, ktoré môžeme rozdeliť na základe zloženia:

Na základe etylénglykolu

Etylénglykoly sú lacnejšie ako propylénová zmes, ale vysoká toxicita je faktorom obmedzujúcim jeho použitie.

Táto látka sa nesmie používať v okruhoch s otvorenou expanznou nádržou a v systémoch s dvojitým okruhom, kde jed môže poškodiť vodovodné potrubia. Vzhľadom na toxicitu etylénglykolu je potrebné túto nemrznúcu kvapalinu plniť do vykurovacieho systému veľmi opatrne a používať nádoby určné len na tento účel.

Použitie nemrznúcej kvapaliny v uzatvorených okruhoch nepredstavuje vážne ohrozenie zdravia. Použitú nemrznúcu zmes je potrebné likvidovať ako nebezpečný odpad.

Na báze propylénglykolu

Propylénglykol je drahší než etylén, ale je absolútne neškodné pre ľudí. Kvapalina je sfarbená do zelena, často označená IVF. Kvapalina do kúrenia na báze propylénglykolu sa môže používať bez obmedzenia vo všetkých otvorených a dvojkruhových vykurovacích systémoch.

Fyzikálno-chemické charakteristiky kompozície propylénglykolu sa veľmi líšia od iných glykolov. Viskozita čo je výrazne vyššia ako etylénglykolu.

Na báze ethylalkoholu

Teplonosná kvapalina na základe ethylalkoholu (liehu) sa používa do primárnych okruhov tepelných čerpadiel, v menšom rozsahu aj do chladenia. Je vhodná pre nízkoteplotné systémy vykurovania.

Do vykurovacích zostáv sa neodporúča z dôvodov nízkeho bodu varu. TERMOFROST L je organická kvapalina s vyššou viskozitou než voda, ale s nižšou hustotou, nižším bodom varu a s nižším koeficientom prestupu tepla.

Nemrznúca zmes do kúrenia zabezpečuje dlhodobú prevádzku systému, ochraňuje systém pred zamrznutím a koróziou.

Celú ponuku kvapalín do vykurovania a solárnych systémov nájdete: