Menu Zavrieť

Termofrost L, 25 litrov

119,00  s DPH

Agrimex TERMOFROST L – teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze ethylalkoholu s nízkym bodom tuhnutia pre primárny okruh systémov tepelných čerpadiel.

Ide o kvapalinu na báze ethylalkoholu (liehu), ktorá sa používa ako teplonosný prípravok do primárnych okruhov tepelných čerpadiel. V menšom rozsahu aj do chladenia. Do vykurovacích zostáv sa nedoporučuje z dôvodov nízkeho bodu varu. Obsahuje inhibítor korózie a zmäkčujúce prísady. Pre ďalšie použitie sa vždy riedi s vodou.

  • balenie 25 litrov
  • teplonosná
  • nemrznúca
  • antikorózna kvapalina
  • na báze ethylalkoholu
  • pre primárny okruh tepelných čerpadiel

Ide o kvapalinu na báze ethylalkoholu (liehu), ktorá sa používa ako teplonosný prípravok do primárnych okruhov tepelných čerpadiel. V menšom rozsahu aj do chladenia. Do vykurovacích zostáv sa nedoporučuje z dôvodov nízkeho bodu varu. Obsahuje inhibítor korózie a zmäkčujúce prísady. Pre ďalšie použitie sa vždy riedi s vodou. Predpokladaná životnosť kvapaliny je pri plnom chode systému 3 roky. Doporučuje sa pravidelná kontrola kvapaliny 1x za rok.

Tabuľka riedenia:

TERMOFROST L voda zámrzná teplota
1:1 1 -32°C
1:1,5 1,5 -20°C
1:2 2 -15°C
1:3 3 -12°C

Termofrost L je v koncentráte horľavinou 1. triedy. Zriedením s vodou na reálne používané roztoky sa horľavosť výrazne znižuje, príp. celkom odstraňuje.

Fyzikálne a chemické vlastnosti:
Vzhľad: číra kvapalina
Farba: modrá
Zápach (vôňa): typický alkoholový
Prahová hodnota zápachu: nestanovená
Teplota topenia ( °C ): > – 80
Teplota (rozmedzie teplôt) varu (°C): > 76
Bod vzplanutia ( °C ): < 20
Rýchlosť odparovania: 6,3 (ether = 1)
Horľavosť: vysoko horľavá kvapalina (horľavina I. triedy)
Hranice výbušnosti : horná hranica (% obj.): 19
dolná hranica (% obj.): 3,3
Tlak pary: 57,26 hPa (pri 20 °C)
Hustota pary : 1,6 (vztiahnuté na vzduch)
Relatívna hustota: 810 – 830 kg/m3 (pri 20°C)
Rozpustnosť (pri 20 °C):- vo vode : neobmedzená
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: -0,35 log Kow (Pow), (pri 20°C)
Teplota samovznietenia: > 350 °C
Viskozita: 1,2 mPa.s (pri 20°C)

Agrimex – Termofrost L je organická kvapalina s vyššou viskozitou než voda, ale s nižšou hustotou a s nižším koeficientom prestupu tepla. Bod varu je tiež nižší ako má voda, z toho dôvodu sa prípadný odpar musí doplniť liehovým koncentrátom.

AGRIMEX – TERMOFROST L má nasledujúce fyzikálne vlastnosti:
Obsah ethylalkoholu viac ako 95%
Denaturácia (Bitrex – 1%, Metyletylketon – 1%, N-butanol – 2%)
pH 7 – 8
teplota tavenia menšia ako 80°C
bod varu 79°C
horľavosť 29°C (horľavina 1. triedy)
špecifická hmotnosť (pri 15°C) 0,794 g/cm3

Agrimex – TERMOFROST L sa dodáva v modrej farbe. Ceny, balenie a rozsah servisu sú dané ponukovým riadením. Súčasťou obchodného vzťahu je poskytnutie Bezpečnostného listu prípravku a Prehlásenie o výrobku a zhode.

Hmotnosť 28 kg
Veľkosť

10 litrov

Farba

Modrá

Materiál

na báze ethylalkoholu

Other

Printed Internal Label Detail

Weight

N/A

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Termofrost L, 25 litrov”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *